Bharat English High School and Junior College, Mumbra, Thane, Maharashtra

Bharat Bhavan, Muhajid Road, Opp. Saniya Hall, Kausa, Mumbra, Dist.-Thane - 400612

Tel.: 88986 16520


BHARAT GROUP OF SCHOOLS AND COLLEGES

Bharat English High School & Junior College

Bharat Bhavan, Kopri Colony, Thane East - 400603

Tel.: 022-2532 1526 / 022-2532 1662

Email : bharatschool@gmail.com

Website : thane.bharatgroupofschoolsandcolleges.in

Panna English High School & Junior College

Hendre Pada, Kulgaon, Badlapur West - 421503

Tel.: 75062 52520

Email : pehsjc@gmail.com

Website : badlapur.bharatgroupofschoolsandcolleges.in

Jyoti English High School

Shastri Nagar, Pokharan Road No. 1,

Thane West - 400606

Tel.: 98201 19613

Email : jyotienglishschool@gmail.com

Bharat Super Kids & Bharat International Kids

Hendre Pada, Sanewadi, Kulgaon,

Badlapur West - 421503

Tel.: 9607971918

Email : bskbikbadlapur@gmail.com

Bharat Super Kids &  Bharat International Kids

Ajantha Bhavan, Opp. Prem Nagar Complex,

Kharegaon, Kalwa - 400605

Tel.: 98201 98197

Email : bikkharegaon@gmail.com

Bharat Degree College of Arts and Commerce

Hendre Pada, Kulgaon, Badlapur West - 421503

Tel.: 0251-6541155

Email : bharatcollege@gmail.com

Website : www.bharatcollege.in

Bharat Blue Berries & Bharat English School

Azra Apartment, Ground Floor, Near Sumaiya Hall, 

Maulana Abdul Kalam Road, Kausa, Mumbra - 400612

Tel.: 99876 70880 / 80970 08800

Email : bharatschoolkausa@gmail.com

Bharat English School

Gurukrupa Apt., Ground Floor, Samarth Nagar,

Opp. Siddhivinayak Phase - 1, Diva East - 400612

Tel.: 022-2531 0178

Email - bharatenglishschooldv@gmail.com

Bharat English High School & Junior College

Bharat Bhavan, Muhajid Road, Opp. Saniya Hall,

Kausa, Mumbra, Dist.-Thane - 400612

Tel.: 88986 16520

Email : bharatkausa.school@yahoo.com

Readers English High School

Near Shiv Mandir, Dahisar Gaon,

Taluka Kalyan, Dist. Thane - 400612

Tel.: 70390 22008

Email : readersschooldahisar@gmail.com